התכניה

התכניה אינה סופית ונתונה לשינויים

עדכון אחרון בתאריך 27.1.2019

הערכה אסטרטגית לישראל

הכנס השנתי ה-12 של המכון למחקרי ביטחון לאומי

 

הכנס השנתי ה-12 של המכון למחקרי ביטחון לאומי יעסוק במארג האתגרים וההזדמנויות העומדים לפתחה של ישראל ב-2019. כבכל שנה, נשזור זו בזו סוגיות אסטרטגיות ממעגלים שונים – הפנימי, האזורי והבינלאומי – שמרכיבים יחד את המציאות האסטרטגית של ישראל.

בהמשך למגמה משנים עברו, נמשיך לבחון את תקפותו של סדר העדיפויות הביטחוני-לאומי דרך דיון במגוון נושאים. ראשית דרך מבט פנימה, לתהליכים והתרחשויות שקשורים קשר הדוק לחוסנה של הדמוקרטיה הישראלית ולחשיבותה כאבן יסוד בחזונה ובעתידה של מדינת ישראל. תיבחנה הזיקות בין הלכידות הפנימית בחברה הישראלית סביב ערכים ונורמות לבין חוסנה של ישראל ויציבותה לאורך זמן.הסתעפויות של הנושא תשתלבנה אף הן, כמו למשל היחסים עם יהדות ארצות הברית והיבטים טכנולוגיים לחוסנו הכלכלי של המשק הישראלי ומעמדו הבינלאומי.

 

הסוגיה הפלסטינית תעמוד במוקד כנושא ליבה בעל השפעה ניכרת על זהותה של מדינת ישראל ומעמדה הבינלאומי. אירועי השנה האחרונה ברצועת עזה ובגדה המערבית, על רקע מדיניות ניהול הסכסוך של ממשלת ישראל וההתייחסות לזירה הפלסטינית כמשנית ביחס לזירה הצפונית, מזמינים דיון מתמשך אם נדרש לשנות את מציאות הסכסוך ומה החלופות שעל השולחן. המתווה האסטרטגי שפרסם המכון בשלהי 2018 ישמש בסיס לדיון ויעומת עם הצעות אחרות שקיימות ועם התכנית העתידה לבוא של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

הממד האזורי יזכה אף הוא להתייחסות מקיפה. ההשתנות המתמדת של הזירה הצפונית, והאתגר לישראל בהתנהלותה האזורית של איראן בהתבססותה בסוריה ובהסטת הזרקור בחזרה ללבנון - מזמנים דיון מעמיק, בשתי רמות. הראשונה היא תמונת המצב בסוריה שנגזרת מהמעורבות הרוסית האמריקאית והטורקית, הדומיננטיות האיראנית והאינטרסים האזוריים. השנייה היא המדיניות הישראלית נוכח מציאות זו, בדגש על דוקטרינת הפעולה של המערכה שבין המלחמות (מב"מ) ומידת הצלחתה לאורך זמן והרלוונטיות שלה בעתיד. נושאים אזוריים אחרים כמו השינויים הדרמטיים במפרץ, האם השתנה היחס כלפי ישראל ומשמעותיו, והשיח העדכני בעולם הערבי ישלימו תמונה זו.

המסגרת הרחבה יותר תקיף את הממד הבינלאומי, ובפרט את התהליכים במערכת העולמית בעידן הנשיא טראמפ, שמשנה את כללי המשחק, ובתוך כך היחסים בין ארצות הברית לרוסיה ולסין. המכלול האמריקאי יהיה שזור ברבים מהדיונים, כמרכיב מרכזי בביטחון הלאומי של ישראל. לצד הנסיגה מסוריה וההצעה לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני שהוזכרו, הסכם הגרעין עם איראן יהיה מוקד אחר ומשמעותי, והמדיניות המזרח-תיכונית של וושינגטון באופן כללי.

מעל כל אלה מרחפת התופעה, שהנשיא טראמפ הוא ממבשריה ומפיציה, והיא הפער הניכר שנפער בין המציאות לבין דימויים. מונחים כ"חדשות כוזבות" (Fake News) ו"פוסט אמת" ייבחנו בניסיון להבין את המציאות שמתהווה בחסותם והשלכותיה על ניהול מדיניות והתמודדות עם אתגרי ביטחון לאומי.

יום שני, 28 בינואר 2019

08:30   פתיחת‭ ‬דלתות

09:30   ‬דברי‭ ‬פתיחה

          מר‭ ‬עמי‭ ‬כץ‭,‬ מנכ‭"‬ל‭ ‬מוז‭"‬א‭, ‬מוזיאון‭ ‬ארץ‭ ‬ישראל

09:40   דיון‭ ‬בפאנל‭:‬ האם‭ ‬הכיוון‭ ‬למפרץ‭?‬

          מנחה‭:‬ ד‭"‬ר‭ ‬יואל‭ ‬גוז‭'‬נסקי

          השגריר‭ ‬ג‭'‬ראלד‭ ‬פיירשטיין‭ | ‬השגריר‭ ‬ד‭"‬ר‭ ‬דורי‭ ‬גולד‭ | ‬השגריר‭ ‬ד‭"‬ר‭ ‬מרטין‭ ‬אינדיק

10:40   דיון‭ ‬בפאנל‭:‬ הציבור‭ ‬הערבי‭ ‬בישראל‭:‬ בין‭ ‬תכנית‭ ‬החומש‭ ‬לחוק‭ ‬הלאום‭?‬

          מנחה‭:‬ גב‭'‬ קרן‭ ‬מרציאנו

          גב‭ '‬נסרין‭ ‬ח‭ ‬דאד‭ ‬חאג‭'-‬יחיא‭ | ‬מר‭ ‬איימן‭ ‬סייף‭ | ‬מר‭ ‬ח‭'‬דר‭ ‬סואעד‭ | ‬פרופ‭'‬ מוחמד‭ ‬ותד

11:40    מדד‭ ‬הביטחון‭ ‬הלאומי‭ - ‬מחקר‭ ‬דעת‭ ‬קהל‭ ‬של‭ ‬המכון‭ ‬למחקרי‭ ‬ביטחון‭ ‬לאומי

          ד‭"‬ר‭ ‬ציפי‭ ‬ישראלי

12:10    ארוחת‭ ‬צהריים

13:10    ביטחון‭ ‬סייבר‭ ‬‮–‬‭ ‬סימולציה‭, ‬משחק‭ ‬מלחמה

          מנחה‭:‬ ד‭"‬ר‭ ‬אל‭"‬מ ‭)‬מיל.‭ (‬גבי‭ ‬סיבוני

          עו‭"‬ד‭ ‬ורוניק‭ ‬פברו‭ | ‬גב‭'‬ הדס‭ ‬קליין‭ | ‬ד‭"‬ר‭ ‬אמיר‭ ‬שרייבר‭ | ‬מר‭ ‬מ‭. ‬ו‭. ‬ששדרי‭ | ‬מר‭ ‬אבנר‭ ‬זיו

14:20   ‭ ‬יו‭"‬ר‭ ‬הסוכנות‭ ‬היהודית, מר‭ ‬יצחק‭ ‬הרצוג

14:40   דיון‭ ‬בפאנל‭:‬ הפערים‭ ‬בין‭ ‬ישראל‭ ‬ליהדות‭ ‬ארה‭"‬ב‭:‬ סיבה‭ ‬לדאגה‭?‬

          סא‭"‬ל (‬מיל‭ (.‬שחר‭ ‬עילם‭ - ‬הצגת‭ ‬מסקנות‭ ‬והמלצות‭ ‬ממחקר‭ ‬חדש‭ ‬בנושא

          מנחה‭ :‬השגריר‭ ‬דן‭ ‬שפירו

          גב‭ '‬ג‭'‬יין‭ ‬אייזנר‭ | ‬ג‭'‬ונתן‭ ‬גרינבלט‭ | ‬גב‭ '‬שירה‭ ‬רודרמן

15:30   דיון‭ ‬בפאנל‭:‬ העולם‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬טראמפ

          מנחה‭:‬ השגריר‭ ‬ד‭"‬ר‭ ‬עודד‭ ‬ערן

          דיבייט‭ ‬כלכלי‭:‬ ד‭"‬ר‭ ‬סטנלי‭ ‬פישר‭  גרובסייה האוסנרפ 'פורפ | 

          דיבייט‭ ‬מדיני‭:‬ גב‭ '‬ג‭'‬יין‭ ‬הרמן‭ | ‬פרופ‭ '‬איגור‭ ‬יורגנס

          דיבייט‭ ‬ביטחון‭-‬מזה‭"‬ת‭ :‬גנרל ‭)‬בדימוס) ‬דיוויד‭ ‬פטראוס‭ | ‬אלוף ‭ )‬מיל‭ (.‬עמוס‭ ‬ידלין

17:05    הצגת מתווה ה-INSS

          תא"ל (מיל.) אודי דקל

17:15    דיון בפאנל: בין מתווה המכון לתכנית טראמפ

          מנחה: ד"ר קובי מיכאל

          תא”ל (מיל.) אודי דקל מר פיליפ גורדון | תא"ל (בדימוס) מייק הרצוג | מר דיוויד מקובסקי

17:55   פגישה עם ראשי מפלגות

          מראיינת: גב' דנה ויס

          ח"כ ציפי לבני, התנועה         
          ח"כ תמר זנדברג, מרצ

          שר החינוך, ח"כ נפתלי בנט, הימין החדש

18:55   דיון בפאנל: "דוקטרינת איזנקוט"

          מנחה: תא”ל (מיל.) אודי דקל

          אלוף ניצן אלון | אלוף (מיל.) אמיר אשל | תא"ל (מיל.) יורם חמו

19:45   כבוד הנשיא, מר ראובן (רובי) ריבלין

20:05   דברי סיכום

20:10   קבלת פנים סגורה - בהזמנה בלבד

יום שלישי, 29 בינואר 2019

08:30   פתיחת‭ ‬דלתות

09:25   ‬עידן הידע וקיצוניות מופרזת: סכנה לדמוקרטיה?

          פרופ' חיים הררי

09:45   נשיאת בית המשפט העליון, כבוד השופטת אסתר חיות

10:15   דיון‭ ‬בפאנל‭:‬ האם הדמוקרטיה הישראלית בסכנה?

          מנחה‭:‬ עו"ד אל"מ (מיל.) פנינה שרביט ברוך

          ד"ר אביעד בקשי | ד"ר יהודה בן מאיר | גב' שרה העצני כהן | פרופ' סוזי נבות | גב' ליאת שלזינגר | פרופ' אלכסנדר יעקובסון            מר בן-דרור ימיני

11:30    דיון בפאנל: איראן והקהילה הבינ"ל

          מנחה: גב' סימה שיין

          מר דיוויד אלברייט | אלוף (מיל.) עמוס גלעד | מר אתיאן דה גונביל | מר נורמן רול | פרופ' איגור יורגנס

12:30   הצגת הערכה אסטרטגית 2019

          מראיין: מר עמוס הראל

          אלוף (מיל.) עמוס ידלין

12:50   ארוחת צהריים

13:45   דיון‭ ‬בפאנל‭:‬ סוריה: מה צפוי ב-2019?

          מנחה‭ :‬ד"ר כרמית ולנסי

          מר רם בן ברק | גב' אנה בורשצ'וסקיה | מר פיליפ סמית' | פרופ' אייל זיסר

14:45   שיחה בין מר נועם מנלה ודובר צה"ל, תא"ל רונן מנליס

         * בכפוף לאישור סופי

15:05   דיון‭ ‬בפאנל‭:‬ המאבק על התודעה בעולם דיגיטלי

          מנחה‭:‬ מר נעם מנלה

          ד"ר אליזבת' בודין-בארון | פרופ' קרין נהון | מר נעם רותם | מר דוד סימן טוב

16:05   תכנית ליפקין-שחק: ביטחון לאומי בעידן פוסט אמת

          תא"ל (מיל.) איתי ברון

16:20   דיון בפאנל: העולם הערבי: מה שרואים משם ומה שרואים מכאן

          מנחה: ד"ר שרה פויר

          ד"ר דליה פדילה | ד"ר אלהאם מאנע | גב' אורית פרלוב | פרופ' אוריה שביט | ד"ר עבדאללה סוואלחה

17:30   פגישה עם ראשי מפלגות

          מראיינת: גב' דפנה ליאל

          מר אבי גבאי, העבודה

          רא"ל (מיל.) משה יעלון, תל״ם

          ח"כ אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו

          ח"כ יאיר לפיד, יש עתיד

18:50   דור העתיד של ההנהגה הפוליטית

          מנחה: גב' קים לביא

          מר יונתן דובוב, יו"ר צעירי הבית היהודי | גב' בר גיסין, יו"ר צעירי מרצ | מר תומר פינס, יו"ר צעירי העבודה |

          מר דוד שיאן, יו"ר צעירי הליכוד | מר יוראי להב הרצנו, יו״ר צעירי יש עתיד

19:35   דברי סיכום

 Proudly created with Wix.com

באדיבות לוקהיד מרטין

With the generous support of Lockheed Martin

2 Haim Levanon Street, Tel Aviv

Embassy of the United States